Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства

 1. Закон України «Про охорону дитинства»
 2. Закон України «Про захист суспільної моралі»
 3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
 4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
 5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»
 6. Закон України «Про освіту»
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. N 145 “Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року” http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP210145.html
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 “Про організацію надання соціальних послуг” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text
 9. Указ Президента України №195/2020 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі” https://www.president.gov.ua/documents/1952020-33789
 10. Указ Президента України від 21 вересня 2020 року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»
 12. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України”
 13.  Наказ МОН від 28.12.2019 № 1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”
 14.  Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 “Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти”
 15. Наказ МОН від 20.03.2020 №420 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293”
 16. Лист МОН від 28.10.2014 № 1/9-557 “Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей”
 17. Лист МОН від 02.10.2018 №1047 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”
 18. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”
 19. Лист МОН від 29.01.2019 № 1/11-881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)” від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII”
 20.  Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)”