Завершення 2021-2022 навчального року у закладах освіти Вороновицької ТГ

31 Травня, 2022, 12:49

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради інформує про окремі питання завершення 2021-2022 навчального року

Відповідно до частин 3,4  статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, тривалості навчального року  є внутрішнім питанням кожного закладу освіти.

Заклади загальної середньої освіти  Вороновицької  територіальної громади визначили 31 травня днем закінчення освітнього процесу, внісши відповідні зміни до структури 2021-2022 навчального року, яка була затверджена раніше в кожному закладі рішеннями педагогічних рад. Виконання освітніх програм буде забезпечено шляхом ущільнення навчального матеріалу.

В умовах воєнного часу існує необхідність психологічної підтримки дітей. Матеріали з цього питання у вільному доступі є на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти. Запущено Всеукраїнський розклад (психологічні хвилинки), проект психологічної підтримки «ПОРУЧ», «Гаряча лінія», оприлюднено контакти практичних  психологів закладів освіти громади.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти може здійснюватися, за потреби, з  використанням  технологій дистанційного навчання. Семестрове оцінювання, в залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами тематичного оцінювання / поточного оцінювання, отриманого під час очного, змішаного і дистанційного навчання / підсумкового оцінювання за ІІ семестр.

Річне оцінювання буде  здійснюватися на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. У разі відсутності річного оцінювання  після завершення навчання до початку наступного навчального року учень має право пройти річне оцінювання.

У 2021 – 2022 навчальному році звільнено здобувачів освіти від проходження державної підсумкової атестації за курс початкової та базової загальної середньої освіти.

Переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання. Учні 1-10 класів можуть бути залишені на навчання в тому самому класі для повторного здобуття загальної середньої освіти на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків  чи інших законних представників.

Під час переведення на наступний рік навчання учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 та наступних роках видається свідоцтво досягнень, учням  5-8 та 10 класів видається табель навчальних досягнень.

Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради на основі наданої закладами інформації створив замовлення на виготовлення документів про початкову освіту в електронній формі здобувачам  освіти 4-х класів громади в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.

Для випускників 9 та 11 класів замовлено документи про здобуття базової середньої освіти та про здобуття повної загальної середньої освіти в Державному  підприємстві «Інфоресурс». Якщо особа втратила документ про  освіту, можна замовити його дублікат, звернувшись до закладу, який  цей документ видав.